pandaman's Recent Activity

  1. pandaman has a new avatar.

    Jan 12, 2018
  2. pandaman replied to the thread Xem bóng đá phải làm tý thả cửa mới vui.

    Bác nói thế nào chư, em ngày nào cũng có lộc luôn! NHưng phải công nhận cái bên gowin đấy đỏ thật, chắc mới ra nên cho ăn nhiều

    Jan 12, 2018